HOME PAGE

 

 AGENDA     

 

AQUASCOPE   

 

LIGGING

CONTACT

 FR

 NL

 EN
 
   
   
   

VIJVER

»

Geschiedenis

»

Natuur

»

Natuurkalender (FR)

 

 

ACTIVITEITEN

»

Een bezoek aan de Aquascope

»

Agenda (FR)

»

Tentoonstellingen (FR)

»

Wilde ochtendschemering

»

Een bezoek aan het reservaat

»

Natuurwandelingen

»

Bezinningspad

»

Schoolanimaties

»

Opleidingen
 

 

Ons ziekenhuis voor vogels en zoogdieren

 

 

VARIA

» Wie zijn wij?

»

Fotogalerij

»

Stageplaatsen/Jobs
» Restaurant
» Logies

»

Newsletter

»

Links

»

Sponsors
 

BEZINNINGSPAD


« Virelles, Kunstmeer » is een project dat bezoekers wil sensibiliseren voor de natuur en voor de banden die ze (opnieuw) met hun natuurlijke omgeving kunnen aanhalen.

Deze bewustmaking verloopt overwegend via een artistieke aanpak, maar ook filosofie en poëzie komen er aan te pas.

Dit project omvat verschillende onderdelen die op elkaar aansluiten:

1) Het bezinningspad : een uitnodiging om de geheime en nog wilde uithoeken van het reservaat te ontdekken en om sluimerende artistieke gaven – in ieder van ons aanwezig – tot uitdrukking te brengen

2) Land Art kunstwerken : het artistieke geweten spreekt ons toe via een artistiek concept dat naadloos in het leefmilieu opgaat

3) Bezinningstochten : tochten met de kano door het koninkrijk van de ochtendschemering

 


1) Het bezinningpad
 

Het bezinningspad, ook wel "De dagdromen van de eenzame wandelaar " genoemd, slingert doorheen de meest verscholen uithoekjes van het natuurreservaat.


Dit intieme parcours nodigt ertoe uit om de natuurelementen met andere ogen te bekijken… met een gevoeligere, meer persoonlijke en beschouwende kijk. Een uitnodiging om het “zijn” boven het “weten” te plaatsen!


Of anders uitgedrukt: wij stellen deze tocht voor zodat onze bezoekers de gelegenheid hebben om…

… zich in een wilde en ongerepte natuur onder te dompelen

… zich door de kracht van de natuurelementen te laten beroeren

… de gevoelens te uiten die door deze bijzondere omgeving worden teweeggebracht

… hun indrukken met anderen te delen

« Natuurbehoud reikt verder dan het beschermen van de ene of andere diersoort, het gaat om ook om het behoud van de delicate ervaring die we beleven in het bijzijn van alles wat niet van menselijke herkomst is »
François Terrasson
 

Het bezinningspad doorkruist verschillende vochtige milieus van een ongerepte pracht (elzenbos, wilgenstruweel, rietland) en is bezaaid met uitkijkpunten (houten blokken, verborgen waarnemingsposten) waar de bezoekers zich kunnen neerzetten, contempleren en hun gedachten kunnen verwoorden.

Het bezinningspad doorkruist verschillende vochtige milieus van een ongerepte pracht (elzenbos, wilgenstruweel, rietland) en is bezaaid met uitkijkpunten (houten blokken, verborgen waarnemingsposten) waar de bezoekers zich kunnen neerzetten, contempleren en hun gedachten kunnen verwoorden.

De toegang tot dit bijzonder wild en beschermd milieu (vochtig elzenbos – Natura 2000 site) is voor belangstellenden mogelijk onder de volgende voorwaarden:

- de bezoeker moet zich ertoe verbinden om dit milieu te eerbiedigen door het ondertekenen van een beknopt charter (10 regels) waarin zijn verantwoordelijkheden als bevoorrecht bezoeker staan opgesomd.

- het aantal bezoekers dat dit parcours terzelfder tijd betreedt, mag niet meer bedragen dan twintig. Deze getalsmatige beperking wordt verzekerd door elke bezoeker een sleutel te geven waarmee de “moeraspoort” kan worden geopend, een symbolische poort tussen de “beschaafde” mensenwereld en het “wilde” universum van dit parcours. Deze portiek, even esthetisch als symbolisch, markeert de overgang naar een wereld van stilte, kalmte en bezinning.

- De bezoeker ontvangt bij aankomst een draagtas met verschillende expressiematerialen.

De bezoeker wordt aangemoedigd om zijn artistieke inspiratie, diepere ideeën en/of beschouwingen met behulp van deze materialen tot uitdrukking te brengen.

Eens terug in de Aquascope, wanneer hij zijn materialen bij het onthaal inlevert, zal hem worden verzocht om zijn teksten of kleine persoonlijke kunstwerkjes te laten zien. Met zijn toestemming zullen ze worden ingescand en op de website worden geplaatst.


Kunstgalerij

Op deze pagina vindt u enkele artistieke expressies die we in de Aquascope mochten ontvangen. Sommige dragen een naam, andere zijn anoniem gebleven… maar ze zijn allemaal de uiting van gevoelens die opkwamen bij personen die het bezinningspad hebben bewandeld. Ontroerend mooi en steeds opnieuw het bekijken waard!

Retour


2) Land Art kunstwerken


Vier
Land Art kunstwerken werden uit natuurlijke materialen vervaardigd door Bob Verschueren, Daniel Steenhaut, Anne Mortiaux en Pierre Doome. Ze prikkelen de kunstzin van de bezoekers en nodigen hen uit om dit concept van moderne kunst te ontdekken dat een meer hamonieuze band met de natuur aftast en visualiseert. De kunstwerken doen nadenken over de vormen en gebruikte materialen, de keuze van de plaats, de tijd, het licht, de evolutie en de dynamiek van natuurlijke fenomenen.


Andy Goldsworthy, gerenommeerd Land Art kunstenaar, beschrijft hieronder zijn benadering en de diepere betekenis van de band die hem met de natuur verenigt:
« Beweging, verandering, licht, groei en ontbinding irrigeren de natuur, het zijn de energiebronnen waaruit ik via mijn werk wil putten. Ik heb nood aan de schok van de aanraking, de weerbarstigheid van plaatsen, materialen en weersomstandigheden, maar ook aan de aarde als bron. Ik kan tot onder de oppervlakte doordringen. Wanneer ik werk met een blad, een rots of een tak, manipuleer ik niet alleen een materiaal op zich maar krijg ik een open venster op de processen van het leven, in het object zelf en eromheen. En wanneer ik klaar ben, gaan die processen onafgebroken verder» … « Ik ben tot het inzicht gekomen dat verandering de ware aard van de natuur is, en dat die verandering ook de sleutel vormt om de natuur te begrijpen. Ik wil dat mijn kunst alert blijft, gevoelig is voor de veranderingen in het materiaal, het seizoen, de tijd. » … « Belangrijk voor mij is dat de kern van mijn werk een steeds groter begrip en een steeds scherper inzicht in de aarde als land bevat.»

Retour
 


3) Bezinningstochten

Bent u een dromer?

Hebt u artistieke aanleg of bent u veeleer een filosoof?

Of wilt u gewoon de natuur vanuit een andere invalshoek ontdekken?

Kom dan met ons mee, op één van onze vele ochtendlijke kanotochten (“wilde ochtendschemeringen”) of op één van onze avondlijke bezinningstochten die zowel in groep als individueel kunnen worden beleefd.

Retour
 


 

Site Created by: AGILOG

Electrabel is hoofdsponsor van Aquascope Virelles

©2006 Virelles Nature Asbl